Kvalifikace

Pracovní tým

  • Naše služby zajišťujeme pouze našimi zaměstnanci. V současné době máme dva společníky/partnery a celkem 5 zaměstnanců na dobu neurčitou. Všichni zaměstnanci vypracovávající posudky jsou vysokoškolsky vzdělaní na magisterské úrovni, absolventi dvouletého specializačního znaleckého studia a současně jmenovaní znalci pro posuzování staveb či oceňování nemovitostí.

Představení současných partnerů

  • Dr.Ing. Miloslav Jokl. Pozice v naší kanceláři: hlavní poradce. Hovoří jazyky: anglicky a rusky. Vzdělání: Ing. na Stavební fakultě ČVUT v Praze; PhD. na VŠE Praha. Činnost v profesionálních institucích: dříve člen anglických asociací znalců ISVA a RICS. Postgraduální studia: absolvent čtyřsemestrálního postgraduálního univerzitního studia na Leeds Metropolitan University “Professional Diploma in Real Estate Studies” (Manchester, Leeds, Dublin); absolvent čtyřsemestrálního postgraduálního univerzitního studia IOM VŠE v Praze “Oceňování nemovitostí”. Pedagogická činnost: přednášky na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Mezinárodní ocenění: uveden v Marquis Who´s Who in the World (USA). Profesionální praxe: účast na evropském výzkumu vnitřního prostředí letadel Airbus, odpovědný za naše posudky pro mezinárodní arbitrážní soudy ve Vídni, Curychu a Londýně, soudní znalec ČR v oboru Stavebnictví odvětví Stavby obytné a stavby průmyslové se zvláštní specializací vnitřní prostředí staveb a v oboru Ekonomika odvětví Ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování kvality vnitřního prostředí staveb. Knihy (hlavní autor): Teorie oceňování nemovitostí (učebnice IOM VŠE Praha), Oceňování nemovitostí, úřední, tržní a mezinárodní oceňování (Verlag Dashöfer), Real Property Appraisal (USA).

Představení Prof.Dr. Miloslava Jokla († 2012) jako spolu-zákládající partnera

  • Prof.Dr. Miloslav Jokl. Pozice v naší kanceláři: senior poradce. Vzdělání: řádný profesor na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Činnost v profesionálních institucích: zástupce IOM VŠE v IVSC a TEGoVA; člen správní rady Certifikačního ústavu VŠE v Praze. Pedagogická činnost: Stavební fakulta ČVUT v Praze; přednášky na IOM VŠE v Praze. Patenty (výběr): kulový teploměr (užitný vzor č. 13547, Praha 2003). Mezinárodní ocenění: člen akademie věd v New Yorku (USA); uveden mj. v Marquis Who´s Who in the World (USA). Profesionální praxe: účast na výzkumech NASA a Airbus, soudní znalec ČR v oboru Stavebnictví, odvětví Stavby obytné, stavby průmyslové, se zvláštní specializací v obou odvětvích pro Vytápění, větrání, klimatizaci a životní prostředí; soudní znalec v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se zvláštní specializací pro Oceňování nemovitostí. Knihy – výběr (hlavní autor): Microenvironment, The Theory and Practice of Indoor Climate (USA), Healthy Housing (USA), Zdravé obytné a pracovní prostředí (Academia), Teorie vnitřního prostředí budov (ČVUT).
  • Význačným expertem byl i jeho otec Dr.Ing. Bronislav Jokl, který získal hodnost doktora technických věd na ČVUT Praha, kde také vyučoval a rovněž působil jako přednosta vývoje v ČKD Praha. Byl autorem řady patentů, mj. patentu na regulaci Kaplanovy vodní turbíny, kterou instaloval i do jím renovovaného rodinného mlýna ve Vyškově (jeho předci byli v přímé mužské linii až do roku 1513 mlynáři a rychtáři v Čechách a na Moravě).

Naše knihy s komplexním pohledem na tržní posuzování nemovitostí

Teorie oceňování nemovitostí

Teorie oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí